1. Mui Ne Resort

- Địa chỉ: 144 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 98 211 72 38

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 15$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,7* dựa trên 340 ý kiến khách hàng

 

2. MUI NE VOLGA HOTEL & APARTMENT

- Địa chỉ: 219 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 93 780 90 95

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 20$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,5* dựa trên 100 ý kiến khách hàng

 

3. Ca Ty Mui Ne Resort

- Địa chỉ: 06 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né,  Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 2481 888

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 38$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 551 ý kiến khách hàng

 

4. Muine Boutique Resort

- Địa chỉ: 21 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 15$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,2* dựa trên 37 ý kiến khách hàng

 

5. Palmira Beach Resort & Spa

- Địa chỉ: 14 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 004

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 40$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4* dựa trên 296 ý kiến khách hàng

 

6. Viva Villa Phan Thiet

- Địa chỉ: khu phố 1, Mũi Né, Tp. Phan Thiết, Mũi Né

- Điện thoại: +84 28 7300 0225

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 75$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 141 ý kiến khách hàng

 

7. Villa Panda Golf Resort

- Địa chỉ: Nguyễn Thông, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3500 972

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 75$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,5* dựa trên 42 ý kiến khách hàng

 

8. Coco Beach Resort

- Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 111

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 55$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 557 ý kiến khách hàng

 

9. Mui Ne Paradise Beach Resort

- Địa chỉ: 130C Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 831

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 25$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,4* dựa trên 241 ý kiến khách hàng

 

10. Song Huong Hotel

- Địa chỉ: 241 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 399 778 630

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 11$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,8* dựa trên 143 ý kiến khách hàng

 

11. Little Mui Ne Cottages Resort

- Địa chỉ: 10 Huỳnh Thúc Kháng, khu phố 4, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 550

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 37$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,2* dựa trên 322 ý kiến khách hàng

 

12. Ananda Resort

- Địa chỉ: 48 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3741 692

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 48$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,9* dựa trên 318 ý kiến khách hàng

 

13. Rang Garden Beach Side

- Địa chỉ: 128a Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 787

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 16$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,2* dựa trên 177 ý kiến khách hàng

 

14. Hải Âu Mũi Né Beach Resort & Spa

- Địa chỉ: 32 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 363

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 51$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,8* dựa trên 343 ý kiến khách hàng

 

15. Mui Ne Garden Guesthouse

- Địa chỉ: Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 96 487 89 89

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 18$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,2* dựa trên 86 ý kiến khách hàng

 

16. Ocean Front Mui Ne Hotel

- Địa chỉ: 98b Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 728

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 31$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,2* dựa trên 54 ý kiến khách hàng

 

17. Full Moon Beach Resort

- Địa chỉ: 84 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 008

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 54$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 231 ý kiến khách hàng

 

18. Bảo Quỳnh Bungalow

- Địa chỉ: 26 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3741 007

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 44$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 461 ý kiến khách hàng

 

19. Resort Minh Tâm

- Địa chỉ: 130C Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 831

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 24$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,7* dựa trên 175 ý kiến khách hàng

 

20. Oceanvalley Hotel

- Địa chỉ: 187 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3777 777

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 16$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3* dựa trên 7 ý kiến khách hàng

 

21. 1001 Hotel

- Địa chỉ: 45 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3741 179

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 22$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4* dựa trên 119 ý kiến khách hàng

 

22. Jardin Des Thes

- Địa chỉ: 148 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 677

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 35$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,2* dựa trên 37 ý kiến khách hàng

 

23. Resort Bốn Biển

- Địa chỉ: 30 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3741 081

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 46$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,4* dựa trên 141 ý kiến khách hàng

 

24. Lotus Village Resort - Muine

- Địa chỉ: 100 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 868

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 56$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4* dựa trên 502 ý kiến khách hàng

 

25. Surf4You Residence

- Địa chỉ: 90 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 929

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 39$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,1* dựa trên 220 ý kiến khách hàng

 

26. Orianna Resort

- Địa chỉ: 84 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 91 661 68 63

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 8$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,1* dựa trên 88 ý kiến khách hàng

 

27. Coral Sea Boutique Resort

- Địa chỉ: 76 Huỳnh Thúc Kháng, khu phố 4, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 969

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 28$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,8* dựa trên 218 ý kiến khách hàng

 

28. Eagles Beach Resort

- Địa chỉ: Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 94 100 91 79

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 28$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,6* dựa trên 62 ý kiến khách hàng

 

29. Mui Ne Village Resort & Kitesurf

- Địa chỉ: Suoi Nuoc, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 90 767 64 59

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 30$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,6* dựa trên 68 ý kiến khách hàng

 

30. Long Sơn Mũi Né Restaurant and Team Building

- Địa chỉ: Long Sơn - Suối Nước, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3836 055

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 35$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,9* dựa trên 152 ý kiến khách hàng

 

31. Resort ĐẠI DƯƠNG

- Địa chỉ: Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 30$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,7* dựa trên 20 ý kiến khách hàng

 

32. Village Cây Cau

- Địa chỉ: Hồ Quang Cảnh, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3743 261

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 27$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,3* dựa trên 69 ý kiến khách hàng

 

33. Blue Bay Muine Resort & Spa

- Địa chỉ: ĐT716, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 37$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,6* dựa trên 292 ý kiến khách hàng

 

34. VIVA BOUTIQUE RESORT

- Địa chỉ: 134 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 634

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 33$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,8* dựa trên 136 ý kiến khách hàng

 

35. SERENITY BY THE SEA

- Địa chỉ: 88 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 047

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 62$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,8* dựa trên 49 ý kiến khách hàng

 

36. Sunsea Resort & Sukhothai restaurant

- Địa chỉ: 50 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3847 704

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 89$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,4* dựa trên 171 ý kiến khách hàng

 

37. Muine Sunlight Bungalow Guesthouse

- Địa chỉ: 107 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 93 786 86 06

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 23$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,4* dựa trên 40 ý kiến khách hàng

 

38. Green Hill Resort and Spa

- Địa chỉ: 121 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3741 883

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 14$

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,3* dựa trên 68 ý kiến khách hàng

  

39. Kim Village

- Địa chỉ: 1 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 6278 888

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 37$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,8* dựa trên 91 ý kiến khách hàng

 

40. Dynasty Beach Mui Ne Resort - Hoang Trieu

- Địa chỉ: 140A Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3847 816

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 23$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,1* dựa trên 287 ý kiến khách hàng

 

41. Sun & Sands Beach Hotel

- Địa chỉ: 62 Huỳnh Thúc Kháng, khu phố 4, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3847 979

- Khách sạn: 3 sao

- Giá phòng: 20$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,1* dựa trên 182 ý kiến khách hàng 

 

Trên đây là Tổng hợp 41 khách sạn 3 sao “GẦN BIỂN, GIÁ RẺ” tại Mũi Né mới nhất 2020. Nếu bạn cần biết thêm thông tin gì về khách sạn Mũi Né, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nhé!

Đang tải bình luận...

Đánh giá:
0/5 sao trong lượt đánh giá