1. Nhà hàng Vietnam Home Mũi Né

- Địa chỉ: 125 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 687

- Giờ mở cửa: 09h00 - 22h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4* dựa trên 29 ý kiến khách hàng

 

2. Nhà Hàng NGỌC SƯƠNG MŨI NÉ

- Địa chỉ: 124A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 512

- Giờ mở cửa: 08h00 - 22h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 3,9* dựa trên 442 ý kiến khách hàng

 

3. Nhà Hàng Hải Sản - Bờ Kè Mr.Lobster Mũi Né

- Địa chỉ: 167 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 96 705 59 10

- Giờ mở cửa: 15h30 - 22h30

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,1* dựa trên 94 ý kiến khách hàng

 

4. Nhà hàng DejaVu - ẩm thực & nghệ thuật

- Địa chỉ: 21 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3741 160

- Giờ mở cửa: 10h00 - 24h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,2* dựa trên 502 ý kiến khách hàng

 

5. Mot Nang Seafood Restaurant & Bar

- Địa chỉ: 122 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 92 841 99 88

- Giờ mở cửa: 09h30 - 24h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,1* dựa trên 296 ý kiến khách hàng

 

6. Nhà Hàng Cây Bàng

- Địa chỉ: 02 - 04 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 91 949 63 86

- Giờ mở cửa: 10h00 - 22h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 3,7* dựa trên 1000 ý kiến khách hàng

 

7. Nhà Hàng Sóc Nâu

- Địa chỉ: 5 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 91 814 10 66

- Giờ mở cửa: 10h00 - 22h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4* dựa trên 320 ý kiến khách hàng

 

8. Forest Restaurant - Nhà hàng Rừng Mũi Né

- Địa chỉ: 65A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 98 399 87 49

- Giờ mở cửa: 14h00 - 23h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4* dựa trên 176 ý kiến khách hàng

 

9. Nhà hàng Bờ Kè 888

- Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 98 455 52 07

- Giờ mở cửa: 11h00 - 24h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 3,9* dựa trên 467 ý kiến khách hàng

 

10. Nhà Hàng Nem

- Địa chỉ: 42 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 96 564 81 37

- Giờ mở cửa: 13h00 - 23h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 3,9* dựa trên 21 ý kiến khách hàng

 

11. Nhà Hàng Công Phụng

- Địa chỉ: 191 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 555

- Giờ mở cửa: Mở cả ngày

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 3,9* dựa trên 699 ý kiến khách hàng

 

12. Nhà Hàng Hải Sản Hồng Vinh

- Địa chỉ: 126 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 566

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 3,7* dựa trên 12 ý kiến khách hàng

 

13. Ratinger Löwe

- Địa chỉ: 32 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3741 234

- Giờ mở cửa: 14h00 - 23h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,6* dựa trên 197 ý kiến khách hàng

 

14. Ganesh Indian Restaurant

- Địa chỉ: 57 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3741 330

- Giờ mở cửa: 11h00 - 22h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,4* dựa trên 558 ý kiến khách hàng

 

15. Nhà Hàng Ngọc Phượng

- Địa chỉ: 32 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 91 879 73 75

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,2* dựa trên 75 ý kiến khách hàng

 

16. Nhà Hàng Hưng Phát 1

- Địa chỉ: 191 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 555

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 2,4* dựa trên 7 ý kiến khách hàng

 

17. Ararat Mui Ne

- Địa chỉ: 63 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 773 740 160

- Giờ mở cửa: 12h00 - 22h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,3* dựa trên 87 ý kiến khách hàng

 

18. Nhà Hàng Chợ Hải Sản 1

- Địa chỉ: 70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 96 636 23 51

- Giờ mở cửa: 09h00 - 23h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,1* dựa trên 396 ý kiến khách hàng

 

19. Lam Tong Restaurant

- Địa chỉ: 92 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 598

- Giờ mở cửa: 08h30 - 22h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 3,6* dựa trên 558 ý kiến khách hàng

 

20. Nhà Hàng Chợ Hải Sản 2

- Địa chỉ: 122, Đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 96 606 07 94

- Giờ mở cửa: 15h30 - 24h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4* dựa trên 30 ý kiến khách hàng

 

21. Sandals Restaurant and Bar

- Địa chỉ: 24 Nguyễn Đình Chiểu, Street, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 440

- Giờ mở cửa: 07h00 - 22h30

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,4* dựa trên 116 ý kiến khách hàng

 

22. Dong Vui Square

- Địa chỉ: 246 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 379 101 150

- Giờ mở cửa: 08h00 - 23h30

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,5* dựa trên 208 ý kiến khách hàng

 

23. Cham Garden Restaurant

- Địa chỉ: 32 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,3* dựa trên 76 ý kiến khách hàng

 

24. Phap duyen vegetarian restaurant

- Địa chỉ: 262a Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 90 774 66 39

- Giờ mở cửa: 07h30 - 21h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,6* dựa trên 193 ý kiến khách hàng

 

25. Mr.burger

- Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 93 715 81 02

- Giờ mở cửa: Mở cả ngày

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,8* dựa trên 49 ý kiến khách hàng

 

26. Lacheln RESTAURANT

- Địa chỉ: 89 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 98 892 14 06

- Giờ mở cửa: 10h00 - 23h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 3,9* dựa trên 101 ý kiến khách hàng

 

27. Good Morning Vietnam - Italian Restaurant

- Địa chỉ: 57A Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 585

- Giờ mở cửa: 08h30 - 22h30

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,2* dựa trên 306 ý kiến khách hàng

 

28. Sindbad Restaurant

- Địa chỉ: 133 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 837 228 813

- Giờ mở cửa: 11h00 - 22h30

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4* dựa trên 1.292 ý kiến khách hàng

 

29. Minh Lộc Quán

- Địa chỉ: 177 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 98 427 04 76

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,4* dựa trên 23 ý kiến khách hàng

 

30. Nhà Hàng Phở Việt 24

- Địa chỉ: 223 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 93 344 09 74

- Giờ mở cửa: 08h00 - 22h30

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,3* dựa trên 67 ý kiến khách hàng

 

31. Quán Ăn (Thanh Oanh) BABA

- Địa chỉ: 118B Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 328

- Giờ mở cửa: 07h00 - 23h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,2* dựa trên 186 ý kiến khách hàng

 

32. Pacifico Pizzeria

- Địa chỉ: 61 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3741 512

- Giờ mở cửa: 10h00 - 22h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,2* dựa trên 147 ý kiến khách hàng

 

33. James Cook Restaurant

- Địa chỉ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 334 919 585

- Giờ mở cửa: 12h00 - 22h00

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,6* dựa trên 186 ý kiến khách hàng

 

34. Tulip Restaurant

- Địa chỉ: 106 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Phan Thiết

- Điện thoại: +84 91 952 55 43

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 5* dựa trên 12 ý kiến khách hàng

 

35. Quán Bi Bo

- Địa chỉ: 191 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 90 289 60 55

- Giờ mở cửa: 10h00 - 22h30

- Đánh giá: Được thực khách đánh giá 4,2* dựa trên 717 ý kiến khách hàng

 

Trên đây là danh sách 35 nhà hàng tại đường Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né được cập nhất mới nhất năm 2020. Nếu cần biết thêm thông tin gì, bạn đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi nhé.

Đang tải bình luận...

Đánh giá:
0/5 sao trong lượt đánh giá