1. Năm Thọ Guesthouse

- Địa chỉ: 1 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 345 818 561

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 10$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 11 ý kiến khách hàng

 

2. Sydney Hotel

- Địa chỉ: 13A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Khách sạn: 2 sao

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4* dựa trên 8 ý kiến khách hàng

 

3. Sand Garden Resort

- Địa chỉ: 07-09 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3741 456

- Khách sạn: 2 sao

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,1* dựa trên 87 ý kiến khách hàng

 

4. M - Anh Hotel

- Địa chỉ: 17 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 93 311 69 86

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 19$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,4* dựa trên 24 ý kiến khách hàng

 

5. Xin Chao Hotel

- Địa chỉ: 129 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 086

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 17$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,1* dựa trên 98 ý kiến khách hàng

 

6. Ân Cần Delight Hotel

- Địa chỉ: 109 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né,  Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 90 888 89 80

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 15$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,9* dựa trên 175 ý kiến khách hàng

 

7. Khách Sạn Minh Hùng

- Địa chỉ: 147 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 743

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 9$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,7* dựa trên 146 ý kiến khách hàng

 

8. Mui Ne Beach Hotel

- Địa chỉ: 285 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 339

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 23$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,6* dựa trên 31 ý kiến khách hàng

 

9. Venus MuiNe Hotel

- Địa chỉ: 202 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 838

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 23$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,9* dựa trên 135 ý kiến khách hàng

 

10. La Marina Hotel

- Địa chỉ: 246/2B Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 3, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3743 848

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 24$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,4* dựa trên 159 ý kiến khách hàng

 

11. Viet’s Hotel Muine

- Địa chỉ: 69 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 90 671 22 33

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 11$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,7* dựa trên 20 ý kiến khách hàng

 

12. Rang Garden Resort

- Địa chỉ: 233A Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3743 638

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 13$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,2* dựa trên 132 ý kiến khách hàng

 

13. Sunrise Village Hotel

- Địa chỉ: 12 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 3, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3743 734

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 18$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,9* dựa trên 92 ý kiến khách hàng

 

14. Van Thanh Hotel

- Địa chỉ: Nguyễn Tấn Định, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 10$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,6* dựa trên 103 ý kiến khách hàng

 

15. Y Khoa Hotel

- Địa chỉ: 49 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 96 746 46 46

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 14$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,6* dựa trên 55 ý kiến khách hàng

 

16. MAY Bungalow

- Địa chỉ: 246/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 93 815 41 11

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 24$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,8* dựa trên 177 ý kiến khách hàng

 

17. Khách Sạn Hà Anh

- Địa chỉ: 91 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3741 788

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 16$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,2* dựa trên 56 ý kiến khách hàng

 

18. Pacific Beach Resort

- Địa chỉ: 138A Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 898 992 486

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 21$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4* dựa trên 155 ý kiến khách hàng

 

19. Mui Ne Victory Guest House

- Địa chỉ: 199 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Mũi Né, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 93 786 86 06

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 11$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,9* dựa trên 148 ý kiến khách hàng

 

20. Mui Ne Sunlight Villa

- Địa chỉ: 227 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 91 981 92 98

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 17$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,2* dựa trên 16 ý kiến khách hàng

 

21. Resort Hiệp Hoà

- Địa chỉ: 80 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né,  Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3847 262

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 25$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,1* dựa trên 63 ý kiến khách hàng

 

22. Sanddune Hotel

- Địa chỉ: 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 93 571 47 68

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 11$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 2,9* dựa trên 37 ý kiến khách hàng

 

23. Hai Yen Family Hotel

- Địa chỉ: 132 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3847 890

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 13$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,5* dựa trên 133 ý kiến khách hàng

 

24. Hoang Nga Guesthouse

- Địa chỉ: 49 Huỳnh Thúc Kháng, khu phố 4, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 6553 669

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 10$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,2* dựa trên 95 ý kiến khách hàng

 

25. Sand Beach Resort

- Địa chỉ: 128 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3847 371

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 27$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,8* dựa trên 135 ý kiến khách hàng

 

26. Sunrise Resort

- Địa chỉ: 72 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

- Điện thoại: +84 252 3847 015

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 17$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4* dựa trên 116 ý kiến khách hàng

 

27. The BAY

- Địa chỉ: 117a Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3741 191

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 16$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,4* dựa trên 116 ý kiến khách hàng

 

28. Hoang Kim Golden Resort

- Địa chỉ: 140 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3847 689

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 25$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,6* dựa trên 45 ý kiến khách hàng

 

29. Alyssa's Garden Home

- Địa chỉ: 215 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 90 971 13 12

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 186$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,4* dựa trên 18 ý kiến khách hàng

 

30. Resort Thúy Thúy

- Địa chỉ: 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né,  Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3847 357

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 30$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,1* dựa trên 20 ý kiến khách hàng

 

31. Evergreen Resort

- Địa chỉ: 105 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 90 438 33 44

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 19$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,9* dựa trên 48 ý kiến khách hàng

 

32. SunShine Beach

- Địa chỉ: 82 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3847 788

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 32$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,9* dựa trên 120 ý kiến khách hàng

 

33. Vuon Tra Resort

- Địa chỉ: 146 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3743 677

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 24$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4* dựa trên 61 ý kiến khách hàng

 

34. Mai Am Guest House

- Địa chỉ: 148 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Mũi Né, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 98 361 89 74

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 23$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,8* dựa trên 48 ý kiến khách hàng

 

35. Tropic Hostel

- Địa chỉ: 235a Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 335 495 611

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 19$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,7* dựa trên 105 ý kiến khách hàng

 

36. Damina Boutique Hotel

- Địa chỉ: 36 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3743 155

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 19$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 40 ý kiến khách hàng

 

37. Bach Duong Hotel

- Địa chỉ: 76A Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3847 524

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 24$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3* dựa trên 23 ý kiến khách hàng

 

38. Herbal Hotel & Spa

- Địa chỉ: 21 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 94 242 79 11

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 17$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 34 ý kiến khách hàng

 

39. Hawaii Resort Mui Ne

- Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 91 850 78 24

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 17$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4* dựa trên 8 ý kiến khách hàng

 

40. Nostress Guest House

- Địa chỉ: Lane 69, Block 1, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 94 491 12 65

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 17$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,4* dựa trên 45 ý kiến khách hàng

 

41. Làng Cá Voi Resort

- Địa chỉ: 244 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Hàm Tiến, Mũi Né, tp. Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 91 168 99 34

- Khách sạn: 2 sao

- Giá phòng: 20$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,7* dựa trên 8 ý kiến khách hàng

 

 Trên đây là danh sách cập nhật 41 khách sạn 2 sao “GẦN BIỂN, GIÁ RẺ” tại Mũi Né mới nhất 2020. Nếu bạn cần biết thêm thông tin gì thì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nhé.

Đang tải bình luận...

Đánh giá:
5/5 sao trong 1 lượt đánh giá