1. Dessole Beach Resort - Mui Ne

- Địa chỉ: 12 Nguyễn Đình Chiều, Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 390

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 68$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,4* dựa trên 1.188 ý kiến khách hàng

 

2. Sunny Beach Resort & Spa

- Địa chỉ: 64-66 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3741 355

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 42$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 1.103 ý kiến khách hàng

 

3. Villa Panda - Mui Ne Viet Nam

- Địa chỉ: R53, Sealinks City Nguyen Thong, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3500 972

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 92$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 18 ý kiến khách hàng

 

4. Sea Links City Resort

- Địa chỉ: Phú Hài, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 28 3930 4093

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 90$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,5* dựa trên 232 ý kiến khách hàng

 

5. Ocean Vista Condotel Sân Golf

- Địa chỉ: 1 Nguyễn Đình Chiểu, Phú Hài, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 94 582 81 81

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 80$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,7* dựa trên 3 ý kiến khách hàng

 

6. An Phu Beach Villas

- Địa chỉ: Phú Hài, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 94 749 00 79

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 85$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,4* dựa trên 14 ý kiến khách hàng

 

7. The Cliff Resort & Residences, Mui Ne

- Địa chỉ: Zone 5, Phu Hai Ward, Mui Ne, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3719 111

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 73$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,5* dựa trên 365 ý kiến khách hàng

 

8. Villa Panda - Mui Ne Viet Nam

- Địa chỉ: R53, Sealinks City Nguyen Thong, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3500 972

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 92$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,1* dựa trên 18 ý kiến khách hàng

 

9. Swiss Village Resort & Spa - Làng Thụy Sĩ

- Địa chỉ: 44 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 399

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 46$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,2* dựa trên 692 ý kiến khách hàng

 

10. Novela Mũi Né Resort & Spa

- Địa chỉ: 96A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 456

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 39$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,1* dựa trên 446 ý kiến khách hàng

 

11. Seahorse Resort & Spa

- Địa chỉ: 16 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 507

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 72$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,4* dựa trên 1.178 ý kiến khách hàng

 

12. Poshanu Resort

- Địa chỉ: Khu phố 5 Phú Hài, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3812 233

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 60$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 282 ý kiến khách hàng

 

13. Hoang Ngoc Resort & Spa

- Địa chỉ: 152 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 858

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 66$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 1.073 ý kiến khách hàng

 

14. Muine de Century Resort & Spa

- Địa chỉ: 16 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hàm Tiến, Mũi né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 668

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 74$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,6* dựa trên 75 ý kiến khách hàng

 

15. Unique Muine Resort & Spa

- Địa chỉ: 20b Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 93 823 55 35

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 44$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,8* dựa trên 414 ý kiến khách hàng

 

16. Cham Villas

- Địa chỉ: 32 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3741 234

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 129$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,7* dựa trên 208 ý kiến khách hàng

 

17. Blue Ocean Resort

- Địa chỉ: 54 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 97 829 63 60

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 78$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,3* dựa trên 537 ý kiến khách hàng

 

18. Muine Ocean Resort & Spa

- Địa chỉ: 10 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3741 616

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 36$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,9* dựa trên 212 ý kiến khách hàng

 

19. Resort Sài Gòn Mũi Né

- Địa chỉ: 97 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 303

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 95$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,2* dựa trên 68 ý kiến khách hàng

 

20. Sailing Club Resort Mui Ne

- Địa chỉ: 24 Nguyen Dinh Chieu Street, Mui Ne, Bình Thuận

- Điện thoại: +84 252 3847 440

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 220$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,6* dựa trên 465 ý kiến khách hàng

 

21. Khu du lịch Làng Tre Mũi Né

- Địa chỉ: 38 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 007

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 278$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,6* dựa trên 1.399 ý kiến khách hàng

 

22. Shades Resort Apartments

- Địa chỉ: 98 A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3743 237

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 36$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,2* dựa trên 86 ý kiến khách hàng

 

23. Terracotta Resort

- Địa chỉ: 28 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3847 610

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 68$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,6* dựa trên 487 ý kiến khách hàng

 

24. Joe's Seaside Boutique

- Địa chỉ: 47 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 58$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,6* dựa trên 8 ý kiến khách hàng

 

25. Khu Nghĩ Dưỡng Sand Garden Resort

- Địa chỉ: 7-9 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

- Điện thoại: +84 252 3741 333

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 38$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 3,8* dựa trên 129 ý kiến khách hàng

 

26. The Dream Resort

- Địa chỉ: 74 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

- Điện thoại: +84 90 206 98 89

- Khách sạn: 4 sao

- Giá phòng: 58$

- Vị trí: Gần biển

- Đánh giá: Được khách lưu trú đánh giá 4,2* dựa trên 6 ý kiến khách hàng

 

Trên đây là 26 khách sạn 4 sao “CÓ HỒ BƠI, GIÁ RẺ” tại Mũi Né cập nhật mới nhất 2020. Nếu cần biết thêm thông tin về đặt phòng, thuê khách sạn thì bạn đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

Đang tải bình luận...

Đánh giá:
0/5 sao trong lượt đánh giá