Xe jeep Mũi Né đi Hải Đăng Kê Gà

Xe jeep Mũi Né đi Hải Đăng Kê Gà

Xe jeep Mũi Né đi Hải Đăng ở Mũi Kê Gà. Đây là ngọn hải đăng lớn nhất Đông Nam Á. Xe jeep đi Hải Đăng khởi hành từ Mũi Né vào tất cả các giờ trong ngày.